0

Đặt Hàng Online

 Khi đặt hàng online:

  • Khách hàng chọn mẫu trên website www.thiepcuoixinh.com.

  • Gửi thông tin khách hàng qua thiepcuoixinhtd@gmail.com

  • Thanh toán bằng cách chuyển khoản 50%(đến lấy )hoặc 100% (gửi về tỉnh) để Thiệp Cưới Xinh thiết kế thông tin và làm thiệp

  • Thiệp Cưới Xinh sẽ gửi file thiết kế theo thông tin cung cấp cho khách hàng kiêm tra lại , và tiến hành in khi nhận được Email xác nhận thông tin chính xác từ phía khách hàng

Tài Khoản Ngân Hàng:

Agribank: 559 220 511 8554

Chủ Tài Khoản: Nguyễn Thị Khả Tú – CMND: 260 967796

Á Châu ACB: 3533 0100 0004 0716

Chủ  Tài Khoản: Nguyễn Thị Khả Tú- CMND: 260 967796

Liên Hệ: 093 897 4086 + 0987 114 017

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *